Search

CHUỖI SỰ KIỆN

Từ 20 - 25/3/2024

Công bố câu chuyện lịch sử sản phẩm nước mắm NTU

Từ 10 - 20/4/2024

Tổ chức Hội nghị SV NCKH năm học 2023-2024 và triển lãm công trình NCKH của SV

Từ 25/4 đến 25/5/2024

Hội thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống 65 năm Trường ĐH Nha Trang trong sinh viên

15 - 20/7/2024

  • Xuất bản Tạp chí KHCN TS (số 2-2024, số đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 65 năm)
  • Xuất bản số đặc biệt trên Tạp chí Fisheries and Aquatic Science
  • Hội thảo khoa học: Thành tựu nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong nuôi trồng thủy sản phục vụ đào tạo, phát triển kinh tế, xã hội của Trường Đại học Nha Trang, giai đoạn 2010 - 2024.

Ngày 23 - 26/7/2024

  • Hội thảo khoa học: “Tận dụng phụ phẩm trong nông thuỷ sản”
  • Công bố kết quả tham gia xếp hạng đối sánh, gắn sao UPM cho cơ sở giáo dục (NTU)
  • Hội thảo Tổng kết hoạt động KHCN giai đoạn 2011-2024 và định hướng đến năm 2030 trong khai thác thuỷ sản của Trường Đại học Nha Trang

Ngày 01/8/2024

  • 8h00 -10h30: Toạ đàm Nhân ngày truyền thống
  • 18h30 - 21h30:  Liên hoan nghệ thuật cựu Viên chức, cựu Sinh viên và Viên chức, Sinh viên